ដៃគូ​យុទ្ធសាស្ត្រ​របស់​យើង នឹង​ដើរតួ​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ធានា​ថា ផ្ទះមេគង្គ​នឹង​បន្ត​បេសកកម្ម​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រជាជន​នៅ​តាម​សហគមន៍​ជនបទ​មាន​ការ​រស់​នៅ​ប្រសើរ​ជាង​មុន។ យើង​ធ្វើការ​ជា​មួយ​នឹង​ស្ថាប័ន​សំខាន់ៗ​​​​​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ​ដូចជា គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ ​ មូលនិធិ​អភិវឌ្ឍន៍​ ធនាគារ​ ​អង្គការ​មិនមែន​​រដ្ឋាភិបាល​ ​​និង​ក្រុមហ៊ុន​សាងសង់​ជា​ច្រើន ដើម្បី​ផ្តល់​ជូន​ដំណោះស្រាយ​រួមគ្នា ​សម្រាប់​គ្រួសារ​ជាច្រើន ដែល​ត្រូវការ​​ផ្ទះ​ដែល​មាន​គុណភាព​ល្អ និង តម្លៃ​សមរម្យ​​បំផុត។ ភាព​ជា​ដៃគូ​ប្រកបដោយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចីរភាព​ និង ភាព​ជ្រាលជ្រៅ​នោះ មានន័យថា ផ្ទះមេគង្គ​នឹង​បន្ត​ក្លាយ​ជា​ដំណោះស្រាយ​ប្រកប​ដោយ​តម្លៃ ភាព​ងាយស្រួល និង ភាព​ដែល​អាច​សម្រេច​​ទៅ​បាន សម្រាប់​គ្រួសារ និង សហគមន៍​នៅ​ទី​ជនបទ។

12 + 1 =

ដៃគូនិងអ្នកវិនិយោគ